Novosadska skupština usvojila završni račun budžeta za 2017. godinu

U skupštini Novog Sada usvojen je završni račun budžeta grada za prošlu godinu, koji pokazuje suficit od preko šest i po milijardi dinara. Većina odbornika glasala je i za isplatu solidarne pomoći radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća, od po 41 hiljadu 800 dinara, kao i za program Centra za socijalni rad koji predviđa rast broja korisnika za tri odsto.

Vladajuća većina i opozicija u gradskom parlamentu, saglasni su da se novosadska kasa dobro puni, a da je suficit posledica toga što neki od projekata nisu relizovani kako je planirano.

“Rashodovna strana mora i može svakako biti bolja. Ona je ostvarena sa nekih 72,2 procenta i sa time ne mogu biti zadovoljan”, kaže gradonačelnik Miloš Vučević.

Zbog tog lošeg planiranja, već je došlo do smena u pet gradskih uprava, kaže gradonačelnik i najavljuje rebalans budžeta.

“Biće novih izdvajanja za škole, obdaništa, mehanizaciju preduzeća, za širenje kanalizacione i vodovodne mreže”, kaže Vučević.

Skupština grada uskoro bi mogla da se izjasni i o predlogu javno-privatnog partnerstva u Javnom komunalnom preduzeću “Stan”, po ponudi litvansko – srpsko – slovenačkog konzorcijuma, kojom je predviđeno saniranje dugova i zadržavanje nešto manje od 140 radnika u tom preduzeću, dok bi ostali – njih oko 60, dobilo otpremnine.

Završni račun sadrži Godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima i Izveštaj eksterne revizije koji je, po izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu, sačinilo “HLB DST – Revizija” D.O.O. Beograd.

Na kraju 2017, tačnije na dan 31. decembra 2017. godine, ukupno ostvarena sredstva budžeta (tekući prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina) iznose 25.376.162.298,59 dinara, što čini 99 odsto godišnjeg plana, dok ukupno izvršeni rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja budžetskih sredstava iznose 18.702.368.136,81 dinar ili 73 odsto godišnjeg plana. Manji procenat realizacije rashoda i izdataka ukazuje da neki od planiranih projekata i aktivnosti nisu ostvareni u željenom obimu ili uopšte nisu ostvareni, zbog čega, na kraju ni ukupna budžetska potrošnja nije u planiranim okvirima.

Kako je pojasnila članica Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandra Radak, deo tog suficita već je raspoređen kroz važeću Odluku o budžetu Grada za 2018. godinu, a preostali iznos biće naknadno raspoređen.

www.novosadski.info