Subvencije za privatne staračke domove

U privatne domove za stara lica moći će da se ide o trošku države. Danas je ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pritanja Zoran Đorđević održao sastanak sa predstavnicima privatnih domova i najavio da bi prvi korisnici benefite subvencija mogli da osete već u julu mesecu.

Prvo što treba da se uradi jeste potpisivanje okvirnih sporazuma između resornog ministarstva i privatnih domova.

U mreži usluga socijalne zaštite postoji 40 ustanova za smeštaj starih. Ukupan kapicitet državnih domova u Srbiji je samo 9109 mesta, pa postoje i liste čekanja. Iako iz resornog ministarstva danas nisu rekli tačan broj ljudi koji čekaju smeštaj naglasili su da je lista dugačka, te da je to jedan od razloga za ideju subvencionisanja privatnih domova. Nenad Nerić državni sekretar ističe da su uslovi za to jasno definisani zakonom.

Da bi privatne ustanove mogle da potpišu okvirne sporazume sa ministarstvom moraju da budu licencirane. Danas je Zoran Đorđević potpisao i podelio 188 licenci i objasnio kako je ovaj potez dobar i za državni i za privatni sektor.

„Želja nam je bila da, sa obzirom da postoji 70 odsto uposlenosti privatnog sektora, na neki način to uposlimo, jer oni imaju stalne troškove, s obzirom da za dobijanje licence moraju da ispune neke uslove. Prijem ovakvih građana bi njima smanjio te troškove, a nama bi pomogao da smanjimo liste čekanja“, kazao je Đorđević.

Kako je ministar istakao država će licencirane privatne domove subvencionisati sa onoliko novca koliko daje i za državne ustanove, a na ovaj način će raditi i na suzbijanju domova koji rade na crno.

Prema podacima resornog ministarstva kada su u pitanju privatni domovi Mreža 188 osnivača ima ukupno 203 licencirana doma sa kapacitetom 6.792 mesta, najviše u Beogradu 125, dok u APV ima 51 licencirani dom.