Na Univerzitetu u Novom Sadu mesta za 9.321 brucoša

Univerzitet u Novom Sadu raspisao je konkurs za za upis u prvu godinu osnovnih, integrisanih, master, specijalističkih i doktorskih studija u školskoj 2018/19. godini.

Na UNS se u narednoj školskoj godini može upisati ukupno 15.811 studenata, od toga 8.226 čije će školovano biti finansirano iz državnog budžeta i 7.585 samofinansirajućih akademaca. Na prvoj godini 14 fakulteta mesta ima za 9.321 brucoša, prenosi “Dnevnik”.

Na osnovne akademske studije Poljoprivredni fakultet ukupno će upisati 680 studenata, od toga na budžetu 515, i 165 samofinansirajućih. Filozofski fakultet moći će da upiše 976 studenata – 544 na budžetu, i 432 koji će se sami finansirati. Tehnološki fakultet ima ukupno 255 slobodnih mesta, i to 225 budžetskih i 30 samofinansirajućih. Pravni fakultet u svoje klupe prima ukupno 780 brucoša, i to na budžetu njih 177, dok će 603 studenta koji se nađu ispod budžetske crte studije finansirati iz sopstvenog džepa.

Medicinski fakultet UNS-a u prvu godinu studija upisuje ukupno 164 studenta, i to 100 na budžetu i 64 samofinansirajućih. Fakultet tehničkih nauka prima 2.534 buduća akademca, od kojih će njih 1.433 studirati na teret budžeta Srbije, dok će 1.101 student studije morati da plati. Ekonomski fakultet upisuje ukupno 792 studenta, od kojih će njih 489 biti na budžetu, a 303 će biti samofinansirajući. Prirodno-matematički fakultet u klupe prima 783 studenta prve godine, od kojih će njih 561 studirati o trošku države, a 222 studenta finansiraće porodica.

Akademija umetnosti prima 234 studenta, od toga njih 154 na budžetu i 80 samofinansirajućih. Građevinski fakultet upisuje ukupno 134 studenta, i to 110 na budžetu i 24 samofinansirajućih. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” ukupno prima 410 studenata, i to 249 budžetskih i 161 samofinansirajućeg akademca.

Poljoprivredni fakultet ove godine prima 60 studenata na integrisane studije, i to 50 na budžetu i 10 samofinansirajućih. Medicinski fakultet prima 462 studenta, i to 280 na budžetu i 182 samofinansirajuća. Integrisane studije ima i Prirodno-matematički fakultet koji ove godine prima 140 studenata, od koji će njih 105 studirati o trošku države, a 35 će se finansirati iz sopstvenih izvora.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisao je konkurs za prijem u prvu godinu studija za ukupno 350 studenata, i to 163 budžetskih i 187 samofinansirajućih. Pedagoški fakultet u Somboru prima 204 studenta, i to 112 na budžetu, a 92 samofinansirajuća.

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku ove godine ima mesta za ukupno 55 akademaca, i to 35 na budžetu i 20 samofinansirajućih.

Kandidati se za prvi upisni rok prijavljuju 20, 21. i 22. juna. Prijemni ispiti na većini fakulteta zakazani su za 27, 28. i 29. jun. Objavljivanje preliminarnih lista zakazano je za period od 29. juna do 11. jula, u zavisnosti od fakulteta. Završetak prvog upisnog roka očekuje se do 20. jula, a upis na većinu fakulteta zakazan je između 5. i 18. jula.

Izvor: dnevnik.rs

Ostale vesti možete pročitati ovde.