Izgradnja pet sedmospratnica za Vojsku i policiju na Jugovićevu

Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe, čiji je koncept bio na ranom javnom uvidu do 26. juna, predviđa se izgradnja pet novih stambenih objekata za pripadnike službe bezbednosti, Vojske i policije.

Oni bi trebalo da dobiju nove stanove na prostoru Jugovićeva, tik uz Novo naselje, gde se na površini od 34,74 hektara planira gradnja tih pet novih stambenih objekata.

Ovim izmenama i dopunama obuhvaćeno je neizgrađeno građevinsko zemljište u južnoj zoni kasarne „Majevica”, čiji je vlasnik država, a pravo korišćenja ima Ministarstvo odbrane. U okviru projekta Građevinske direkcije Srbije, na tom mestu već je završeno i useljeno šest zgrada, dok su tri u fazi izgradnje, a na dva objekta su izliveni temelji. Osim započetih objekata, planirana je izgradnja još pet novih sedmospratnica, tako da će severno od Bulevara vojvode Stepe biti ukupno 13 zgrada s oko 32 lamele i približno 1.984 stanova, prosečne veličine 60 kvadrata.

Unutrašnjost stambenih blokova predstavljaće mirne zone, u okviru kojih su planirani uređeni i ozelenjeni sportski tereni i dečja igrališta s urbanim mobilijarom.

Urbanisti su prostor zapadno od blokova stanovanja namenili za osnovnu školu i predškolsku ustanovu. Školski kompleks, koji će se graditi na parceli površine 1,51 hektar, planiran je za oko 600 dece, dok je predškolska ustanova, za oko 300 mališana, predviđena na zemljištu veličine 0,76 hektara. Budući da je planirani broj stanovnika 7.000, neophodno je smestiti 350 predškolaca, pa će preostalih 50 mesta biti obezbeđeno na drugom mestu, u neposrednom okruženju uz Bulevar Evrope.

U zapadnom delu, na prostoru koji pripada kasarni „Jugovićevo”, planirana je izgradnja atletskog stadiona koji će moći da primi od 2.000 do 5.000 gledalaca, kao i dvorane za atletska takmičenja s 1.500 do 2.500 mesta. Osim toga, u okviru sportskog kompleksa predviđeni su pomoćni tereni i staze za zagrevanje, prostori za dečju atletiku i igrališta, kao i površine za parkiranje. U planu se navodi i da treba preispitati mogućnost da se naprave i otvoreni tereni za sportove poput tenisa, malog fudbala, trim-staze…