U Novom Sadu više od 10.000 građana prima socijalnu pomoć

Više od 10.000 građana Novog Sada korisnici su socijalne pomoći, a od toga dva odsto ima više ili visoko obrazovanje.

Prema podacima Centra za socijalni rad (CSR), broj korisnica socijalne pomoći je u stagnaciji proteklih pet godina, i kreće se u rasponu od 10.000 do 12.000.

Među njima je najviše odraslih osoba (26 do 65 godina – 48,7 odsto), ali i dece (40 procenata). Kada je reč o nivou obrazovanja, najviše je onih bez škole, pa osoba koje su završile osnovnu školu, potom koje imaju srednju stručnu spremu, dok je gotovo dva odsto onih koji imaju više ili visoko obrazovanje.

Na mesečnom nivou, za korisnike socijalne pomoći u gradu, iz budžeta Republike Srbije izdvaja se od 25 do 27 miliona dinara.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju manje od iznosa socijalne pomoći koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti. Osnovica je 8.283 dinara, a usklađuje se s indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci na osnovu statističkih podataka, dvaput godišnje. Centar za socijalni rad je dužan da u roku od 60 dana donese odluku o podnetom zahtevu za novčanu socijalnu pomoć.

Centar za socijalni rad ne utvrđuje razloge zbog kojih neko dođe u situaciju da bude korisnik socijalne pomoći, ali praksa ukazuje na to da je najčešće reč o starijim osobama koje su ostale bez posla, pa i imovine, ljudima koji se nisu snašli usled migracija tokom ratova devedesetih godina prošlog veka, porodicama koje imaju više članova i uglavnom žive na periferiji grada i slično.

Izvor: novisad.com