Javni uvid plana regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša

Na osnovu člana 47. stav 1. tačka 5. Statuta Grada Novog Sada – prečišćen tekst (“Službeni list Grada Novog Sada” broj 43/08) Gradonačelnik Grada Novog Sada utvrdio je Nacrt plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu, a u skladu sa članom 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava

IZLAGANjE NA PONOVNI JAVNI UVID

Deo Nacrta plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu izlaže se na ponovni javni uvid u trajanju od 15 dana, počev od 30. oktobra 2018.godine do 13. novembra 2018. godine.

Ponovni javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 – 14.00 časova, u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, i u prostorijama Mesne zajednice „Vera Pavlović“, Ulica Gogoljeva br.1, Mesne zajednice „7. juli“ Miše Dimitrijevića 74/ a i Mesne zajednice “Narodni heroji“ , Ulica Majevička 2 b u Novom Sadu.

Zainteresovani mogu svoje pisane primedbe povodom dela Nacrta dostaviti Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Ulica Radnička broj 2, u vreme trajanja ponovnog javnog uvida.

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe, održaće se posle završetka ponovnog javnog uvida. O datumu, vremenu i mestu održavanja javne sednice Komisije za planove, javnost će biti obaveštena putem sredstava javnog informisanja.

Izvor: dnevnik.rs

Ostale vesti možete pročitati ovde.