VELIKA ULAGANjA U IZGRADNjU PUTNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STEPANOVIĆEVU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na izgradnji putne infrastrukture, završne aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže, kao i na parternom uređenju oko spomenika u centru Stepanovićeva. U prethodnom periodu izgrađena je kanalizacija otpadnih voda u svim ulicama, sem u Ulici Boška Buhe.

Rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa JP „Železnice Srbije“ stvorili su se uslovi da i ta ulica dobije kanalizaciju. Radovi su počeli pre nekoliko dana, a dužina trase na koju će biti priključeno šest objekata je 250m. Grad Novi Sad je u izgradnju sistema kanalizacije otpadnih voda u Stepanovićevu investirao približno 300 miliona dinara. U tom naselju izgrađeno je oko 20km kanalizacione mreže, tri crpne stanice i prečistač.

– U prethodne tri godine završili smo najveću investiciju u Stepanovićevu kada je reč o kanalizaciji, a ove godine završavamo jedinu preostalu ulicu. To je posao vredan 5 miliona dinara, a time će ovo naselje imati kompletnu kanalizacionu mrežu. Približava se stogodišnjica postojanja Stepanovićeva i Grad je odlučio da posle 45 godina uredi centralni trg posvećen solunskim dobrovoljcima za šta smo opredelili 18 miliona dinara. Radovi teku, a Zavod za zaštitu spomenika kulture će restaurirati i sam spomenik – istakao je gradonačelnik Vučević.

Uređenje prostora oko spomen obeležja ispred Doma kulture, na uglu ulica Stepe Stepanovića i Vojvode Putnika, izvodi se na površini od 1280m², u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada. Plato će biti urađen u nivou pešačke staze da bi se omogućio pristup i nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Radovi obuhvataju popločavanje pešačkih staza betonskim elementima, izgradnju kanaleta za odvođenje atmosferske vode, postavljanje urbanog mobilijara kao i ozelenjavanje. Takođe, u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javnog-dekorativnog osvetljenja centralnog trga sa spomeničkim kompleksom.

Ove godine opredeljeno je nešto više od 20 miliona dinara za radove na popravci kolovozne konstrukcije u Ulici Solunskih dobrovoljaca. Reč je o prvoj fazi radova, od Ulice JNA do Ulice Vojvođanskih brigada, u dužini od 795m, koja obuhvata proširenje saobraćajnice sa postojećih 3m na 5m, pripremu za asfaltiranje i ugradnju dva sloja asfalta. Druga faza radova, na preostalih 1300m, planirana je za 2019. godinu.

– Grad je takođe ulagao i u OŠ ”Aleksa Šantić”, te su obnovljeni fasada, krov, sistemi za grejanje, učionice su digitalizovane, a sve kako bi đaci imali najbolje uslove za rad. Ove investicije su realizovane zahvaljujući žiteljima Stepanovićeva jer su znali da kandiduju prave projekte, a cilj nam je da u svim delovima grada budu jednaki uslovi za život. Da bismo to postigli privreda mora da bude jača, i treba da nas raduje dolazak svakog investitora – rekao je Vučević i naglasio da je izvorni budžet Grada danas za 3,5 milijarde dinara veći nego 2012. kada je preuzeo posao gradonačelnika. On je ocenio da su tome doprinele nove investicije, industrijske zone, probuđena građevinska operativa, i odgovorno ponašanje prema javnim finansijama.

Ostale vesti možete pročitati ovde.