Danas je održana XLIII sednica Skupštine Grada Novog Sada

Danas je održana XLIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2018. godine

2. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja sa finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2017. godinu

3. Informacija o preduzetim aktivnostima Gradskog veća Grada Novog Sada u cilju zaštite interesa i imovine Grada Novog Sada, a u vezi sa realizacijom Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga nakon potpisivanja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zajedničko obavljanje delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanje javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga i Unapred pripremljeni plan reorganizacije Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad

4. Odluka o pristupanju promeni Statuta Grada Novog Sada

5. Odluka o visini iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji Grada Novog Sada

6. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada

7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

8. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o taksi prevozu putnika

9. Odluka o obezbeđivanju sredstava ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Grada Novog Sada za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja

10. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2019. godini

11. Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2018. godinu

12. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2018. godinu

13. Odluka o izmeni Odluke o programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad” Novi Sad za 2018. godinu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad” Novi Sad za 2018. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad za 2018. godinu

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Put” Novi Sad za 2018. godinu

17. Odluka o postavljanju spomen-ploče Ignjatu Pavlasu u Novom Sadu

18. Odluka o postavljanju spomen-obeležja “Šajka” na Petrovaradinskoj tvrđavi

19. Plan kvaliteta vazduha u Aglomeraciji “Novi Sad” za period 2017-2021. godine

20. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada

21. Izveštaj povodom zahteva za davanje autentičog tumačenja člana 37. Poslovnika Skupštine Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 64/16)

22. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Lisje” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Lisje” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole “Jovan Popović, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Vasa Stajić”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Veljko Vlahović”, Novi Sad

Ostale vesti možete pročitati ovde.