Za neočišćen trotoar od 8.000 do 50.000 dinara

Pošto je čišćenje snega i leda s trotoara, prilaznih puteva i staza ispred stambenih i poslovnih objekata po Odluci o uređenju Grada Novog Sada u nadležnosti njihovih vlasnika ili zakupaca, službenici komunalne policije su tokom prethodna tri dana zbog padavina upozoravali sugrađane da ispune obavezu. Ipak, kažu, kažnjavanja nije bilo.

Ako u prizemlju stambene zgrade postoji poslovni prostor, pomenute obaveze odnose se i na vlasnika, zakupca ili njegovog drugog korisnika. Po istoj odluci u slučaju poledice vlasnici ili zakupci su dužni i da prostor od kolovoza do objekta u kome se poslovni ili stambeni prostor nalazi posipaju odgovarajućim materijalom, kao i da uklanjaju sneg i led sa krova objekta, ako predstavljaju opasnost za prolaznike i sam objekat.

Kako kažu u komunalnoj policiji, za ne isupunjavanje te obaveze pravno lice biće kažnjeno s 50.000 dinara, a odgovorna lica s 10.000. Preduzetnici će zbog neočišćenih trotoara ispred objekata morati da izdvoje 30.000, a fizička lica 8.000 dinara. U slučaju poledice ispred objekta u izgradnji tu obavezu imaju investitori. Pri uklanjanju snega i leda sa krovova zgrada prolaznici moraju da budu upozoreni, vazdušne instalacije i vodovi sačuvani od oštećenja, oluci i slivnici da se ne zatrpavaju, a sneg i led da se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom.

– Kada nije moguće uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada, pravna lica, preduzetnici i fizička lica, dužni su da blagovremeno postave odgovarajuće oznake upozorenja o opasnosti od obrušavanja snega i leda sa krovova, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova na trotoaru – kazali su za „Dnevnik” u komunalnoj policiji.

V. Bijelić / Foto: F. Bakić

Ostale vesti možete pročitati ovde.