Zahtevi za nalepnice za označavanje vozila osoba sa invaliditetom za 2019. godinu

U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom (najmanje 70% telesnog oštećenja), lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple skleroze, lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i lica na dijalizi.

Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Kancelariji za osobe sa invaliditetom, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove koja se nalazi na Trgu slobode br. 1 u Novom Sadu. Uz zahtev se prilažu slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Korisnici koji su ostvarili pravo na korišćenje nalepnice u 2018. godini podnose zahtev i fotokopiju saobraćajne dozvole. Nalepnica za označavanje vozila, preuzima se u Kancelariji za osobe sa invaliditetom, Trg slobode br. 3. (I sprat Poslovnog centra „Apolo“) u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva. Nalepnice za 2018. godinu važe do 15. februara 2019. godine, a izdavanje nalepnica počinje od 15. januara 2019. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, ili na sajtu Grada www.novisad.rs.

dnevnik.rs

Ostale vesti možete pročitati ovde.