Tema mladih umetnika o Novosadskoj raciji

Četvoro mladih vizuelnih umetnika/ca iz Srbije, Bugarske, Makedonije i Grčke boravili su mesec dana u Novom Sadu i istraživali temu Novosadske racije, kako u njenom istorijskom kontekstu, tako i u odnosu na savremeni trenutak…

… a rezultat njihovog rada biće vidljiv na Multimedijalnoj izložbi EHO 77 koja će biti otvorena u utorak, 15. januara u 18.30 u Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.

Izložba se sastoji od četiri konceptualno različita dela koja se kroz intermedijalnu komunikaciju međusobno nadopunjuju tvoreći tako kompleksno polje razumevanja jednog od najtraumatičnijih događaja u istoriji Novog Sada. Tokom jednomesečnog boravka u Novom Sadu, Bojan Josić iz Srbije, Kiril T. Konstantin iz Makedonije, Martina Lapica iz Bugarske i Despina Antoniu iz Grčke posetili su kulturne institucije i organizacije u Novom Sadu, upoznali i istražili umetničku scenu grada, a učestvovali su i u javnim programima tokom kojih su publici prikazali svoj umetnički rad.

Iz njihovog rada i umetničkog istraživanja proisteklo je gotovo 20 različitih umetničkih dela na platnima, skulpture, kao i jedna interaktivna instalacija i performans.

Umetnička dela nastala u ovom procesu deo su međunarodnog programa saradnje između organizacija iz 4 pomenute zemlje, a sam projekat sufinansiran je iz programa Creative Europe Evropske komisije i predstavlja doprinos obeležavanju Godine evropskog kulturnog nasleđa. „Prepoznavši važnost teme kojom smo se bavili prethodnih meseci za novosadsku zajednicu, fondacija Novi Sad 2021 pružila nam je priliku da rezultate rezidualnog programa prikažemo na sedamdeset sedmu godišnjicu Racije u Svilara – kulturna stanica“, naglašavaju iz Vojvođanskog građanskog centra koji aktivnosti u okviru umetničkog rezidencijalnog programa ECHO vidi kao priliku da se slojevito istraže traumatični događaji iz prošlosti, njihove reperkusije na savremeno društvo i utiče na izgradnju kulture sećanja.

Ostale vesti možete pročitati ovde.