Inspekcija rada se oglasila o pogibiji radnika u Novom Sadu

Povodom pogibije pedesetčetvorogodišnjeg radnika na gradilištu Pupinove palate u centru Novog Sada u petak, oglasila se Inspekcija rada. Odgovarajući na pitanja N1, navode da još nije poznto kako se i iz kojih razloga stradali radnik našao u oknu lifta na etaži -3.

Pitanja i odgovore Inspekcije rada prenosimo u celosti:

N1: Šta je inspekcija utvrdila nakon tragedije – da li su po Vašem viđenju poštovana pravila bezbednosti na radu.

Smrtno stradali T. N. je obavljao pomoćne poslove na gradilištu u Novom Sadu, Narodnih Heroja broj 1, za poslodavca GALENS DOO iz Novog Sada. Stradali je pomagao građevinskim radnicima – zidarima na 12 spratu stambeno poslovnog objekta u izgradnji. Pre povrede na radu, prema izjavama zaposlenih, povređeni je imao usmeni nalog da siđe u prizemlje i dizalicom pošalje siporeks blokove na mesto gradnje. Sam događaj u vezi sa povredom na radu niko od zaposlenih nije video, a smrtno stradali je pronađen u lift oknu u suterenu, na nivou -3 unutar objekta u izgradnji.

Otvori lift okna na svim etažama su u trenutku otpočinjanja inspekcijskog nadzora (odmah po saznanju za povredu na radu a po pozivu MUP-a, oko 12. časova, dana 25. 01. 2019.) bili propisno obezbeđeni, čime je onemogućen slučajan pad u iste. Uviđaju su, pored inspektora rada, prisustvovali i javni tužilac i inspektori MUP-a, koji treba da utvrde kako se i iz kojih razloga stradali našao u lift oknu.

U vezi sa preduzimanjem mera za bezbedan i zdrav rad zaposlenog nisu utvrđene povrede propisa jer je poslodavac: izvršio procenu rizika za poslove koji su obavljani, osposobio zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, dodelio mu odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, upoznao ga sa merama za bezbedan i zdrav rad predviđenim elaboratom o uređenju gradilišta i preduzeo druge mere u ovoj oblasti.

N1: Koliko ste često pre tragedije obilazili ovo gradilište i do kakvih ste zaključaka dolazili?

Od strane Odeljenja inspekcije rada Novi Sad, na ovom gradilištu vršena su 4 inspekcijska nadzora. Tokom ovih nadzora preduzeto je više različitih upravnih i vanupravnih mera: preduzeto je 9 korektivnih mera, podnet 1 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i mnoštvo preventivnih mere. Prema kontrolnoj listi, nakon vršenog redovnog inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u 2018. godine, kod poslodavca GALENS DOO procenjen je neznatan rizik, što znači da je ovaj poslodavac preduzeo adekvatne mere za bezbedan i zdrav rad zaposlenih.

N1: Inicijativa “Ne davimo Beograd” objavila je saopštenje u kom prenosi reči građana Novog Sada koji navode da su upozorenja na nepravilnosti na ovom gradilištu već prijavljivali Inspekciji rada, zajedno sa fotografijama koje to dokazuju. Da li ste po ovim prijavama postupili i na koji način?

Po prijavama koje ste naveli je postupljeno, zaposlenima je zabranjen rad kraj nezaštićenih ivica a poslodavcu naloženo da preduzme odgovarajuće mere kako bi se zaposleni zaštitili prilikom rada na visini, što je od strane poslodavca odmah i učinjeno.

rsn1info.com

Ostale vesti možete pročitati ovde.