Subvencije za samozapošlјavanje žena na teritoriji Novog Sada

U cilјu podsticanja ženskog preduzetništva, Grad Novi Sad je četvrtu godinu za redom raspisao Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošlјavanje nezaposlenih žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošlјavanje u Novom Sadu.

Subvencija za samozapošlјavanje nezaposlenih žena dodelјuje se u jednokratnom iznosu od 200.000 do 400.000 dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu. Nezaposlena žena koja ostvari pravo na subvenciju za samozapošlјavanje u obavezi je da obavlјa registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo da se prijave na javni poziv imaju nezaposlene žene koje su završile obuku iz preduzentništva, podnele zahtev sa biznis planom i koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje. Ukoliko se više nezaposlenih žena udruži u skladu sa zakonom svaka pojedinačno podnosi zahtev za samozapošlјavanje i ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 200.000 do 400.000 dinara.

Obrazac zahteva sa biznis planom za subvenciju može se preuzeti i u prostorijama Gradske uprave za privredu, u Rumenačkoj 110a ili na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com

Detalјnije informacije o uslovima, bodovanju, delatnostima koje se ne subvencionišu, kao i svi potrebni obrasci za prijavu, mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada, kao i na sajtu Gradske uprave za privredu.

Zahtev sa biznis planom i pratećom dokumentacijom, u dva primerka, podnosi se Gradskoj upravi za privredu, a Javni poziv otvoren je do 5. aprila 2019. godine. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu telefonom na broj: 021/ 452 414 i 6614 085.

Ostale vesti možete pročitati ovde.