KOMPAS regionalni trening kurs u aprilu

April u Beogradu obeležiće ove godine i KOMPAS regionalni trening kurs u oblasti obrazovanja za ljudska prava koji će sprovesti Razvojni centar za mlade iz Beograda sa partnerom Sindikalno edukativnim centrom iz Banja Luke, uz podršku Odeljenja za mlade Saveta Evrope. Na Avali će se od 7. do 11. aprila okupiti mladi sindikalni aktivisti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije koji će biti osnaženi za dalje delovanje i prenošenje znanja na svoje kolege i vršnjake.

Ove godine će ukupno 10 zemalja sprovoditi KOMPAS nacionalne i regionalne treninge, ali je ovaj u Srbiji poseban, pre svega zbog inovativnosti, jer se ljudskim pravima bavi kroz prizmu radnih prava mladih, stavljajući akcenat na mlade sindikalne lidere i aktiviste.

Poseban deo treninga biće posvećen korišćenju KOMPAS priručnika sa praktičnim vežbama iz njega, ali će biti ukazano i na mogućnosti upotrebe drugih obrazovnih alata Saveta Evrope. Ideja je da učesnici posle treninga u Beogradu sami organizuju radionice u svojim zemljama, na kojima će se oni naći u ulozi edukatora i na kojima će primeniti zanje stečeno na KOMPAS regionalnom treningu u Srbiji.

Ostale vesti možete pročitati ovde.