PODRŠKA RAZVOJU POLjOPRIVREDE KROZ POTENCIJALE IT SEKTORA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić, predsednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem i predsednikom Skupštine AP Vojvodine Ištvanom Pastorom, prisustvovao godišnjoj Antares konferenciji, koju organizuje Institut BioSens na Univerzitetu u Novom Sadu.

Na konferenciji je predstavljen projekat izvođenja izgradnje zgrade Instituta BioSens, a prisutnima su se obratili i direktor Instituta BioSens prof. dr Vladimir Crnojević, prorektor Univerziteta u Novom Sadu, rukovodilac projekta Antares prof. dr Vesna Bengin, kao i ambasador Izraela u Srbiji Nj.E. Alona Fišer Kam. Tom prilikom, je obeležen i zvaničan početak rada BioSens biznis akceleratora, čiji je cilj da pomogne domaćem IT sektoru u razvoju sopstvenih proizvoda i usluga u oblasti poljoprivrede kroz konkretne finansijske grantove i programe treninga. – BioSens je uspeo da spoji dva važna pojma po kojima su Novi Sad i Vojvodina prepoznatljivi. To su poljoprivreda, koja je tradicionalno oslonac razvoja ovog područja, i informacione tehnologije. Verujem da će poljoprivrednici u Srbiji imati snagu i volju da prihvate inovacije koje im pruža nauka i da što pre počnu da primenjuju nova znanja. Ono što naš grad izdvaja i što je naša šansa za budućnost jesu snažan univerzitet i vrhunski naučno–istraživački centri. I zato, najmanje što možemo da uradimo kao lokalna samouprava, je da im pomognemo da imaju što bolji ambijent i uslove za rad. Gradnja objekta BioSens instituta je jedan od kapitalnih projekata na nivou cele zemlje, čija realizacija počinje ove godine u našem gradu – rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i pohvalio veliki trud, rad i posvećenost direktora i zaposlenih Instituta BioSens, kao i rukovodioca projekta Antares prof. dr Vesnu Bengin.

Predsednica Vlade Ana Brnabić istakla je da je Srbija već pozicionirana kao centar regiona u digitalizaciji i inovacijama, kao i da je poljoprivreda oduvek bila veoma važna za Srbiju. – Ipak, ova grana privrede mora konstantno da se razvija, mora biti mogo efikasnija i naprednija kako bismo iskoristili sav njen potencijal. Šansa za to upravo leži u korišćenju kapaciteta informacionih tehnologija. BioSens svojim delovanjem oslikava iskorak ka modernoj, digitalnoj poljoprivredi i povezuje starteški dva značajna sektora u Republici Srbiji, a to su poljoprivreda i IT – rekla je predsednica Vlade Ana Brnabić i posebno se zahvalila partnerima iz Evropske unije koji učestvuju u finansiranju nauke u Srbiji. Institut BioSens je javni istraživačko-razvojni institut koji je posvećen razvoju i primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u biosistemima sa posebnim akcentom na primenama u poljoprivredi. Njegov najznačajniji projekat je ANTARES sa budžetom od 28 miliona evra, od kojih će 50% biti uloženi u novu zgradu i savremene laboratorije. U okviru Instituta nalazi se i Centar digitalne poljoprivrede Srbije koji kroz platformu Agrosens omogućava da mobilni telefon postane nov alat kroz koji se razmenjuju pravovremene, geografski precizne i relevantne informacije o aktivnostima poljoprivredne proizvodnje. Završen je projekat izgradnje zgrade Instituta BioSens u Novom Sadu, a njena izgradnja i opremanje najsavremenijom naučnoistraživačkom opremom planirani su za ovu godinu, sa rokom za završetak od oko godinu i po dana.

Na ovaj način, domaće kompanije imaće direktni pristup savremenim naučno-istraživačkim laboratorijama i resursima Instituta, ali i finansijskim sredstvima iz EU, širokoj mreži potencijalnih korisnika i investitora, te mentorskim i uslugama treninga iz oblasti poslovanja i IT.

Novi Sad, 4. april 2019. godine