Od jeseni ceo Klinički centar Vojvodine na gradskoj toplani

Svi objekti Kliničkog centra Vojvodine će se s početkom nove grejne sezone toplotnom energijom snabdevati preko sistema Novosadske toplane.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo doc. dr Zoran Gojković posetio je s gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem Klinički centar Vojvodine, gde se trenutno izvode radovi na toplifikaciji Kliničkog centra Vojvodine, a koji zajednički finansiraju Pokrajinska vlada i Grad Novi Sad.

Objekti Kliničkog centra Vojvodine do sada nisu bili na sistemu daljinskog grejanja Novosadske toplane, već su se toplotnom energijom snabdevali iz sopstvene kotlarnice koja je kao osnovni energent koristila mazut. Zbog toga su prošle godine u ovoj zdravstvenoj ustanovi počeli radovi na izgradnji vrelovodne mreže za priključenje svih objekata Kliničkog centra Vojvodine na efikasniji i brži sistem grejanja, a obezbeđena je i tehnička mogućnost da se toplotnom energijom mogu snabdevati i van grejne sezone preko sistema za toplu potrošnu vodu.

Ovo je jedan od brojnih projekata u zdravstvu koji zajednički finansiraju različiti nivoi vlasti, u cilju podizanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga pacijentima i uslova rada zaposlenima.

Osim ovog projekta, Pokrajinska vlada nastavlja s infrastrukturnim ulaganjima u obnovu svih objekata najveće zdravstvene ustanove u Vojvodini.

U toku je završetak radova na Klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Centru za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku, Klinici za medicinsku rehabilitaciju, Klinici za infektivne bolesti i informatičkom povezivanju i celokupnoj digitalitzaciji KCV-a, kao i početak radova na Klinikama za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirugiju i Klinici za neurohirugiju.