Statistika: Novosađani u proseku zarađuju blizu 62.000 dinara

Plate u Novom Sadu su, sudeći prema statistici, značajno porasle u roku od mesec dana – skoro četiri hiljade dinara.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Novosađani su u martu zarađivali u proseku 61.790 dinara neto ili 84.875 dinara bruto, što je i najviša zarada na teritoriji Vojvodine.
Na nivou cele Vojvodine je prosečna zarada bila 51.191 dinar neto, tačnije 70.586 dinara bruto. Najniže plate imali su zaposleni u Srbobranu i to 40.899 dinara neto i 56.419 dinara bruto.
Interesantno je da je najniža plata na nivou Vojvodine viša od medijalne zarade na nivou cele Srbije – iznosa do kog zaradi polovina zaposlenih građana. Naime, medijalna zarada predstavlja i najrealniju sliku dohodaka u državi i u martu je iznosila 40.765 dinara neto ili 56.154 dinara bruto.
U javnim preduzećima na lokalu zaposleni su u martu inkasirali u proseku 51.302 dinara neto, a u državnoj administraciji 66.760 dinara bez poreza i doprinosa. Zaposleni u državnom zdravstvu su, pokazuje statistika, zaradili oko 10.000 dinara manje od administrativnih radnika. Naime, njihove plate su bile oko 54.000 dinara neto.
Ovim statističkim pregledima obuhvaćeni su svi poslodavci koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac sa obračunatim zaradama. Obuhvaćene su zarade zaposlenih u radnom odnosu, ali i mimo radnog odnosa (ugovori o privremeno-povremenim poslovima). Statistika ne obuhvata naknade po osnovu ugovora o delu i sve naknade za koje se ne plaćaju porezi i doprinosi. 
Poreska uprava ne raspolaže informacijom o tome da li je svaka zarada za koju je podneta poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima zaista i isplaćena, pa se novi podaci o prosečnim zaradama odnose na obračunate, a ne na isplaćene zarade.
Ostale vesti možete pročitati ovde.