UPIS NA FAKULTET: Trka za 22.889 mesta na budžetu

Pripreme za polaganje prijemnog ispita uveliko su u toku, jer buduće akademce čeka oštra borba za upis na fakultete na nekom od državnih univerziteta.

Najžešća bitka vodiće se za “ulazak” na budžet, a prema odluci Vlade Srbije o trošku države može da studira 17.265 brucoša na univerzitetima u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Prištini, Novom Pazaru i Univerzitetu umetnosti u Beogradu, dok u Novom Sadu na budžet može da se upiše njih 5.424. Znači, o trošku države ove godine školovaće se 22.889 akademaca. Svi fakulteti još ranije su odredili i kvote za upis na samofinansirajuće studije.

Kao i ranijih godina, najpopularniji i najtraženiji je Beogradski univerzitet na kome se prijave za upis podnose od 19. do 23. juna. Prijemni ispit je od 24. do 30. juna. U Rektoratu ovog univerziteta rečeno je da će na njihovom sajtu dva puta dnevno biti ažurirani podaci koliko se budućih brucoša prijavilo na svim fakultetima i na svim studijskim programima.

Na Univerzitetu u Beogradu, inače, biće upisano 15.219 brucoša, od čega na budžet 9.544, a samofinansirajućih će biti 5.675. Kragujevački univerzitet planira da upiše 3.783 brucoša, od čega na budžet 2.408, a 1.375 studenata će sami plaćati školovanje. Univerzitet u Nišu upisuje 5.182 studenta – 3.253 na budžet, a samofinansirajućih 1.929.

U Novom Pazaru upisaće se 1.583 studenta, od čega na budžet može da se upiše njih 684, a samofinansirajućih će biti 899. Univerzitet umetnosti u Beogradu upisuje ukupno 426 studenata i to na budžet 278, a samofinasirajućih 148.

Prištinski univerzitet, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, upisaće 1.742 studenta od čega 1.098 na budžet i 644 brucoša koji će sami da plaćaju školovanje. Univerzitet u Novom Sadu može da upiše 9.321 studenta, od čega na budžet 5.397, a samofinansirajućih 3.924. Maturante koji ne upišu neki od željenih fakulteta čeka 13.000 indeksa na privatnim univerzitetima.

Kada je reč o visini školarina, na većini fakulteta cena je ista kao i prošle godine, a pet fakulteta u Beogradu odlučilo se za poskupljenje. Na Saobraćajnom fakultetu studenti će tako umesto 90.000 dinara morati da plate 108.000, na Mašinskom cena je povećana sa 66.000 dinara na 72.000, na Ekonomskom sa 85.000 na 90.000, na Pravnom sa 95.000 na 99.000, dok je na Učiteljskom cena sa 99.000 skočila na 102.000 dinara.

Na fakultet mogu da se upišu svi koji su završili srednju četvorogodišnju školu, a na prijemnom se računaju bodovi na osnovu uspeha u srednjoj školi koji nosi najmanje 16, a najviše 40 bodova. Oni se sabiraju sa bodovima sa prijemnog ispita gde se može osvojiti od 0 do 60 bodova. Za ulazak na budžet potreban je najmanje 51 bod, a za samofinansiranje 30 bodova. Međutim, to zavisi i od broja mesta na fakultetima, pa se događa i da brucoši sa većim brojem poena ne “upadnu” na budžet.

Međutim, ukoliko je učenik na takmičenjima, domaćim i međunarodnim, u poslednje dve godine srednje škole osvojio jednu od prve tri nagrade – ne mora da polaže prijemni, njemu se upisuje maksimalan broj bodova, kao da je prijemni uradio bez greške.

Prijemni ispiti su vrlo rigorozni, pa je tako osim velikog znanja potrebno i poštovanje strogih pravila, koja, ako se prekrše nema ništa od upisa na željeni fakultet. Ko zakasni ne može na prijemni i tako gubi šansu da se upiše. Takođe, obavezan je jedan dokument – lična karta ili pasoš. Kandidat kod sebe treba da ima listić sa prijavnim brojem, koji se dobija na prijavljivanju za prijemni ispit i plavu hemijsku olovku kojom će rešavati test. Strogo je zabranjeno korišćenje dodatnih pomagala kao što su mobilni telefoni, a pribor potreban za polaganje ispita dobija se od dežurnog nastavnika. Nije dozvoljen razgovor sa drugim kandidatima, kao ni odlazak u toalet. Prijemni traje tri sata.

I na kraju životna poruka za studente stiže od ministra:

– Ne birajte studije samo da biste studirali, mislite o sebi i svojoj budućnosti.

 

DOKUMENTA ZA UPIS BRUCOŠA

* Overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta

* Izvod iz matične knjige rođenih

* Popunjen obrazac ŠV-20

* Indeks

* Dve fotografije formata 4,5 pita 3,5 cm

* Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa

* Dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće

* Dokaz o uplati naknade za centar za razvoj karijere

 

DOKUMENTA ZA PRIJAVLjIVANjE

* Svedočanstvo za svaki razred srednje škole

* Diploma o položenom maturskom ispitu

* Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog

* Diplome sa takmičenja