U Vojvodini živi blizu 30.000 prognanih i izbeglih ljudi, Pokrajina nastavlja da pomaže

 Svetski dan izbeglica, koji se danas obeležava širom sveta, prilika je da još jednom izrazimo punu solidarnost sa svim ljudima koji su, uglavnom zbog ratnih sukoba, bili prisiljeni da napuste svoja ognjišta, ali i da ukažemo da njihov položaj i problemi nikada ne smeju da prestanu da budu predmet naše brige i našeg praktičnog delovanja, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović povodom Svetskog dana izbeglica.

Mirović podseća da je, tokom ratnih zbivanja na prostoru nekadašnje Jugoslavije, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine utočište našlo oko 260.000 naših ljudi, brutalno primoranih da napuste svoje domove.

“Većina njih je odlučila da se ovde trajno nastani, postavši, u međuvremenu, važan činilac razvoja naše pokrajine u svim oblastima društvenog života.

Ne smemo, međutim, da zaboravimo ni činjenicu da u Vojvodini danas živi i blizu 30.000 ljudi koji i dalje imaju status izbeglih ili interno raseljenih lica i da je obaveza svih nas da i njima pomognemo da trajno reše sve egzistencijalne probleme sa kojima se i dalje suočavaju”, kaže Mirović.

Rukovođena upravo tom obavezom, Pokrajinska vlada će, iističe Mirović, – pre svega preko svog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, ali i svim drugim mehanizmima koji su joj na raspolaganju – nastaviti sa podrškom koju, kontinuirano, pruža ovoj i dalje veoma ugroženoj populaciji.

“To, konkretno, znači da ćemo, nastaviti sa kupovinom kuća sa okućnicama i njihovom besplatnom dodelom izbeglim i interno raseljenim licima koja još nisu rešila svoje stambeno pitanje, kao i sa dodelom građevinskog materijala za poboljšavanje uslova stanovanja onih koji su to već uradili.

To, istovremeno, znači i nastavak finansijske podrške za pokretanje sopstvenog posla i za druge oblike ekonomskog osnaživanja, nastavak finansijske podrške najboljim srednjoškolcima i studentima iz redova izbegličke populacije i nastavak svih drugih programa usmerenih na poboljšanje i trajno rešavanje njenog položaja u našem društvu”, kaže se u izjavi predsednika Pokrajinske vlade.

O svetskom danu izbeglica za RTV je govorio i direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Duško Ćutilo.

Ostale vesti možete pročitati ovde.