PREZENTOVAN PROJEKAT ODRŽIVE MOBILNOSTI ”SMART PLAN”

Prezentacija projekta održive mobilnosti ”Smart plan” koji je realizovao Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a koji je finansiran putem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, održana je u Gradskoj kući. Tom prilikom rečeno je da su sprovedena istraživanja i analize kompletnog saobraćajnog sistema Novog Sada, a u odnosu na ”pametnu mobilnost”, koja predstavlja jednu od osnovnih karakteristika ”pametnog grada”.

– Pitanje upravljanja saobraćajem je u fokusu svih nas koji živimo i radimo za grad, a problemi povećanja broja putničkih vozila, smanjenja broja korsinika javnog prevoza, nedostatka parking mesta, proširenja pešačkih zona, odnosa prema biciklističkom prevozu, su hronični problemi grada. To sada moramo rešavati, a posebno uzimajući u obzir blagi prirodni priraštaj i povećanje broja stanovnika ekonomskim migracijama. Takođe, prethodnih 20 godina, naselja koja su bila koncipirana za individualnu gradnju, pretvorili smo u višestambenu, napravili smo urbanističke propuste, i otežali funkcionisanje grada. Zato nam je važno da od struke dobijemo analizu i strategiju šta treba da uradimo na tom planu. Ima mnogo različitih ideja, ali mi moramo biti realni kako bismo dobili optimalne rezultate. Velika je stvar da imamo podršku jednog od naših najboljih fakulteta, i ovo je polje gde moramo pokazati da se politika i struka međusobno ne potiru. Imamo gotovo milion putnika manje u gradskom prevozu i to je ozbiljan udar na finansijsku situaciju JGSP-a.

Na nekim lokalitetima imamo proteste protiv izgradnje garaža, a vatrogasna brigada nas informiše da ne može da priđe zgradama, baš na tim lokalitetima, jer u nedostatku mesta, ljudi parkiraju automobile po trotoarima. Strah od promena ne sme da zaustavi razvoj, i obećavam da, dok ovaj posao radim, Novi Sad neće biti palanka, već polumilionski snažan evropski grad, koji neće zaustavljati razvoj. Novi Sad je oduvek imao snagu da se gradi, da pravi nove sadržaje i prima nove ljude. Dolaze generacije koje mnogo brže komuniciraju i biće tehnički opremljenije od nas, i nemamo prava da ih kažnjavamo zato što nas nešto emotivno sputava – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević koji se obratio prisutnima na prezentaciji. Prema rečima redovnog profesora Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Vuka Bogdanovića, cilj je da Novi Sad postane prepoznatljiv po održivom razvoju saobraćajnog sistema, i ”Smart plan” predlaže kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere, kako bi se taj cilj ostvario.

– Osim investiranja u nove saobraćajne kapacitete, veoma je bitno promeniti saobraćajnu politiku, a posebno u oblastima javnog prevoza, parkiranja, pešačenja i biciklizma. Održiva mobilnost je u zemljama EU i razvijenim gradovima sveta bazirana na smanjenju upotrebe putničkog automobila i davanju prioriteta nemotorizovanim vidovima prevoza, kao i javnom prevozu – naglasio je prof. dr Vuk Bogdanović. Kako je rečeno na prezentaciji, u okviru projekta izvršena su istraživanja mobilnosti, sistema javnog prevoza, uslova odvijanja saobraćaja, parkiranja i bezbednosti saobraćaja u Novom Sadu. Na osnovu tih rezultata, a uvažavajući prostorne, socijalne, ekonomske i demografske karakteristike, formiran je model putovanja na teritoriji Grada Novog Sada, koji treba da doprinese održivoj mobilnosti.

Novi Sad, 24. jun 2019. godine

Ostale vesti možete pročitati ovde.