Slobodno još 747 budžetskih i 1.808 samofinansirajućih indeksa

Na Univerzitet u Novom Sadu, u školskoj 2019/2020. godini, a na osnovu raspisanog Konkursa, može se upisati ukupno 15.445 studenata, od toga 8.253 čije školovanje može finansirati iz državnog budžeta i 7.192 studenta koji bi sami trebalo da plate troškove studija.

Prvi i praktično glavni upisni rok završen je 22. jula, a drugi upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata, koje će se odvijati 2. i 3. septembra. Prijemni ispiti održaće se 5. i 6. septembra, a završetak drugog upisnog roka za sve brucoše je 27. septembra, kada bi svi koji su poželeli, i za to ispunili uslove, trebalo da dobiju indekse.

U prvom konkursnom roku, na 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na osnovne i integrisane akademske studije, prema podacima sa sajta Univerziteta, ukupno se upisalo 6.688 studenata, od toga su 4.744 na budžetu, a 1.944 su samofinansirajući. Slobodnih mesta za drugi upisni rok na budžetu ima još 747, dok za samofinansirajuće studente ima 1.808 mesta.

Gledano pojedinačno po fakultetima, na osnovnim i integrisanim akadmskim studijama najviše je studenata upisano na Fakultet tehničkih nauka – 2.352, njih 1.457 su na budžetu, a 895 je samofinasirajućih. Slobodnih mesta na ovom fakultetu, koji je uz Medicinski najbliži ispunjenju odobrenih kvota za upis, još ima 47 budžetskih i 295 samofinasirajućih.

Na Akademiji umetnosti slobodno 60 mesta
Akademiju umetnosti je, u prvom krugu uspelo da upiše 163 kandidata, 134 budžetska, a za drugi krug je ostalo slobodno ukupno 60 mesta. Svoje mesto na Pedagoškom fakultetu zaslužila su 62 buduća studenta i svi su na budžetu, a ukupno je preostalo još 98 mesta. Na Građevinski fakultet se upisalo 56 studenata, svi su na budžetu, a preostalo je ukupno 78 slobodnih mesta. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u prvom kokursnom roku upisalo je 29 studenata, njih 28 će studirati o trošku budžeta i jedan koji će sam plaćati svoje studije. Na ovom fakultetu preostalo je još sedam budžetskih i 19 samofinansirajućih mesta.

Za FTN-om sledi Filozofski fakultet koji je raspolagao sa 976 budžetskih i samofinansirajućih mesta za koje je konurisalo 1.008 onih koji su položili prijemni. Upisalo se na budžet njih 488, a samofinansirajućih je 206, što znači da su preostala ukupno 283 mesta. Na trećem mestu po broju upisanih brucoša je Medicinski fakultet koji je raspolagao sa 719 budžetskih i samofinasirajućih mesta, a prijemni je za osnovne i integrisane akademske studije položilo 1.127 kandidata. Upisalo se 630, 427 su na budžetu, a 203 studenta su na samofinansiranju. Za drugi upisni rok preostalo je 39 samofinansirajućih mesta.

Na Prirodno-matematički fakultet upisalo se 572 kandidata, od kojih su 432 na budžetu, ukupno je bilo mesta za 953 studenta prve godine. Ekonomski fakultet upisala su 572 brucoša, od kojih je njih 458 na budžetu, mesta je bilo za 792 studenta. Poljoprivredni fakultet upisao je 491 budućeg studenta, od kojih su 453 budžetska, a ukupno je preostalo 249 slobodnih budžetskih i samofinasirajućih mesta. Pravni fakultet je za sada upisalo 429 studenata prve godine, 178 je ušlo na budžet, a 251 je na samofinansiranju. Preostalo je još pet budžetskih i 346 samofinansirajućih mesta. Na Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u prvom konursnom roku upisala su se 224 studenta, budžetskih je 194, te je tako preostalo ukupno 166 mesta na budžetu i samofinansirajućih.

Tehnološki fakultet upisalo je 214 budućih studenata, četiri su samofinansirajuća. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja upisalo je 200 brucoša, 167 su na budžetu, a preostalo je ukupno još 179 mesta.

V. Crnjanski

Ostale vesti možete pročitati ovde.