Javni uvid u plan regulacije dela Podbare

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada objavila je ponovni javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice.

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 4. Statuta Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada” broj 11/19) Gradonačelnik Grada Novog Sada utvrdio je Nacrt plana detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu , a u skladu sa članom 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava

IZLAGANjE NA PONOVNI JAVNI UVID

Nacrt plana detaljne regulacije blokova između ulica Miloša Bajića, Beogradskog keja, Marka Miljanova i blokova zapadno od Kosovske ulice u Novom Sadu ) izlaže se na ponovni javni uvid u trajanju od 15 dana, počev od 30. avgusta 2019.godine do 13. septembra 2019. godine.

Ponovni javni uvid će se sprovesti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 – 14.00 časova, u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, i u prostorijama Mesne zajednice „Podbara“, Novi Sad, Ulica Kosovska broj 41 i Mesne zajednice „Dunav“ Beogradski kej broj 19a u Novom Sadu. U digitalnom obliku materijal se izlaže na zvaničnoj internet stranici Skupštine Grada Novog Sada https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ i na zvaničnoj internet stranici Grada Novog Sada http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-po….

Zadužuje se JP”Urbanizam” Zavod za urbanizam da u prostorijama na Bulevaru cara Lazara 3, za vreme trajanja ponovnog javnog uvida, obezbedi prisustvo stručnog lica.

Zainteresovani mogu svoje pisane primedbe povodom Nacrta dostaviti Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove, Ulica Radnička broj 2, u vreme trajanja ponovnog javnog uvida.

Javna sednica Komisije za planove, na kojoj će se razmatrati prispele primedbe, održaće se 03. oktobra 2019.godine u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2, sa početkom u 9.00 časova.