Evroregionalna saradnja važna za AP Vojvodinu

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić prisustvovao je danas, u svojstvu nacionalnog koordinatora DKMT za Srbiju, redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Evroregionalne saradnje Dunav–Kriš–Moriš–Tisa, održanoj u Časarteltešu u mađarskoj Županiji Bač-Kiškun.

Na sednici, koju je otvorio predsedavajući Evroregionalne saradnje DKMT Laslo Riged, sumirani su rezultati projekata za period 2014–2020. godine i razmatrani dalji koraci u realizaciji projekata koji su u toku. Poseban akcenat stavljen je na mogućnosti za dalju saradnju u programskom periodu 2021–2027. u kojoj bi učešće imala Evroregija DKMT.

Važna tema današnjeg zasedanja bilo je i predstavljanje novog graničnog prelaza Kibekhaza–Rabe (Mađarska–Srbija) i mogućnosti priključenja naselja Beba Veke (Rumunija) na novu infrastrukturu.

Bjelić je tom prilikom ocenio da realizacija projekata u oblastima koje ostvarujemo u okviru DKMT- a, sada, krajem jednog programskog ciklusa daje vidljive rezultate.

S tim u vezi, on je podsetio na važnost projekta prekogranične saradnje Mađarska– Srbija “Raznobojna saradnja”, koji je rezultirao izgradnjom Srpskog kulturnog centra u Morahalomu i mađarskog objekta iste namene čija je gradnja u toku na Paliću kod Subotice. Ukazao je i na značaj sprovođenja važnog projekta planiranja železničke pruge Segedin–Subotica–Bačalamaš–Baja i nedavno otvorenog graničnog prelaza između Mađarske i Srbije u okviru projekta “Razvoj prelaznog puta Kibekhaza–Rabe”.

“Osim što umnogome jačaju regionalni razvoj AP Vojvodine, svi projekti na kojima zajedno sarađujemo doprinose lakšem životu lokalnog stanovništva i podsticanju ekonomskog razvoja naselja u pograničnim područjima”, istakao je Bjelić i podvukao da će u narodnom periodu Pokrajinska vlada nastaviti sa aktivnim učešćem u pripremi novih strateških projekata, na lokalnom i pokrajinskom nivou, kako bismo dobili što kvalitetnije projektne predloge i njihovu realizaciju u programskom periodu 2021–2027.

Članice Evroregije DKMT su županije Arad, Timiš i Karaš Severin iz Rumunije, Čongrad i Bač-Kiškun iz Mađarske i AP Vojvodina iz Srbije.

Sednici su prisustvovali predsednici županija članica, konzuli, predstavnici pridruženih gradova i direktorka Evroregionalne razvojne agencije Dunav–Kriš– Moriš–Tisa Ester Ana Čokaši.

rtv.rs/novosadski.info