Rok za prvu ratu poreza na imovinu ističe 14. februara

Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za prvi kvartal 2020. godine ističe 14. februara.

Poreska rešenja za 2020. godinu tek treba da stignu na adrese Novosađana. Od ove godine Novosađani plaćaju nešto veći porez na imovinu.

Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja. Tako ratе padaju uglavnom 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Novosadski Portal / 021.rs / Foto: 021.rs