Raspisan tender za rekonstrukciju raskrsnice na Novom naselju

Na raskrsnici ulica Radomira Raše Radujkova i Stojana Novakovića na Novom naselju planirani su postavljanje novih semafora i rekonstrukcija saobraćajnih površina, pa je Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije nedavno raspisala tender za taj posao.

Imajući u vidu sve rokove, kao i da je za uvođenje izvođača u posao potrebno određeno vreme, radovi će najverovatnije početi sredinom leta.

Kako je u tenderskoj dokumentaciji navedeno, pešački prelazi u Ulici Radomira Raše Radujkova u zoni s raskrsnicom Stojana Novakovića predstavljaju opasno mesto, na kojem su se dešavale saobraćajne nezgode, pa je zbog velike gustine saobraćaja i otežanog prelaska pešaka, u toj zoni neophodna semaforizacija.

Regulisanje saobraćaja svetlosnom signalizacijom omo­gućiće bezbednije kretanje pešaka i biciklista u zoni raskrsnice. Projektom je predviđeno „otvaranje”, probijanje razdelnog ostrva, što će obezbediti izlaz vozila iz sporednih ulica, odnosno direktnu vezu između severnog i južnog kraka Ulice Stojana Novakovića, kao i mogućnost za levo skretanje s krakova te ulice u Radomira Raše Radujkova.

Planiranu svetlosnu signalizaciju činiće komandni ure­đaj, saobraćajni znakovi za regulisanje kretanja vozila, pešaka, te pešački tasteri sa zvučnom najavom za slepe i slabovide, kao i vremenski displeji i brojači saobraćaja. Projekat predviđa koordinaciju svih svetlosnih signala duž uUlice Radomira Raše Radujkova, odnosno uskla­đenost raskrsnica Raše Radujkova i Hadži Ruvimove, kao i bulevara Slobodana Jovanovića i Jovana Dučića i Raše Radujkova.

Iz tenderske dokumentacije može se primetiti da je u zoni raskrsnice ulica Stojana Novakovića i Raše Radujkova planiran mikroprocesorski uređaj, s minimalno četiri vozačke i šest pešačkih gru­pa, a osim opreme za slepe i slabovide, na semafore će biti montirani i brojački displeji, te uređaji za brojanje i kategorizaciju vozila, kao i ukupno 28 saobraćajnih znakova.

Rok za podnošenje ponuda je 17. maj, a 25 dana nakon toga biće doneta odluka o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka.

Novosadski Info / Dnevnik / Foto: brif.rs