Zajedničko ulaganje Subotice i Pokrajine: Vodovod za Muški štrand

Na pokrajinskom konkursu namenjenom za projekte u oblasti vodnih objekata u javnoj svojini prošla su dva subotička predloga za finansiranje -„Vodovodna mreža u ulici Novosadski put i Muški štrand Palić“ i „Kanalizaciona mreža u Harambašićevoj ulici“.

Prvi projekat ukupno je vredan 20,3 miliona dinara, pri čemu Pokrajina obezbeđuje 11,5, a preostalo ulaže Grad Subotica. Drugi, projekat izgradnje kanalizacione mreže u Harambašičevoj ulici vredan je 9,4 miliona dinara, od čega Pokrajina učestvuje sa 3,7 miliona, a Subotica 5,9 miliona dinara.

Na drugom konkursu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je sredstva za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta. Na subotičkom području uređivaće se atarski putevi u katastarskim opštinama Bački Vinogradi, Palić, Bajmok i Donji Grad. Za tu namenu predviđeno je ukupno 55,9 miliona dinara, od čega će 27,2 odsto učestvovati Pokrajina, a 72,7 odsto biće plaćeno iz gradskog buyeta.

Kako su usled situacije s koronavirusom prepolovljena buyetska sredstva Republike Srbije namenjena Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, to se odražava i na prihode Grada Subotice. Tako da će za nabavku protivgradnih raketa Subotica, umesto prethodno odobrenih 3,6 miliona dinara dobiti 1,8 miliona.

Novosadski Info / Dnevnik / Foto: vojvodina.travel