Sređuju se pešačka, biciklistička i tartan-staza na Keju

Zbog izgradnje Glavne crpne stanice na Beogradskom keju, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija” su nedavno prekoputa tog gradilišta uklonili deo tartan, biciklističke i peša­čke staze, kao i košarkaškog terena.

Kako su kazali iz Gradske uprave za građevinsko zem­ljiš­te i investicije, da bi građani nesmetano mogli šetati uz obalu Dunava, od Kanala DTD pa sve do brodogradilišta, radnici su već prionuli na popravku staza i terena, gde je još preostalo da se vrate koševi. Iako je

na delu Keja, nakon novog „Žeželjevog” mosta, postavljena nova tartan-staza, a javno osvetljenje izmešteno u skladu sa šetnom, biciklističkom i tartan-stazom, građani su nam se požalili da svetiljke ne rade.

Nakon pitanje da li će biti popravljene, iz Uprave za građevinsko zemljište i investicije nam je stigao odgovor da je nadzorni organ obišao mesto da bi se uverio u ispravnost svetiljki i dao nalog da JKP „Stan”, koje je zaduženo za brigu o javnom gradskom osvetljenju, neispravne svetiljke zameni.

Novosadski Info / Dnevnik / Foto: Dnevnik