Danas počinje sanacija spomenika Svetozaru Miletiću

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada započinje danas realizaciju projekta sanacije spomenika Svetozaru Miletiću na Trgu slobode u Novom Sadu.

Danas će biti izvršeni pripremni radovi koji obuhvataju montažu zaštitne netransparentne ograde oko spomenika sa formiranjem gradilišta na udaljenosti od oko 3 metra od donjeg stepenika spomenika i montažu metalne cevaste fasadne skele za radove.

Ugovor o izradi konzervatorskog projekta u postupku javne nabavke dodeljen je ponuđaču BIRO PROJEKTANT- SM iz Sremske Mitrovice sa cenom od 87 000,00 dinara sa PDV-om.

Konzervatorski projekat uključuje uklanjanje svih naslaga od biofilma, čađi i drugog sa bronzane površine spomenika, restauraciju mehaničkih oštećenja i popunjavanje spojnica na postamentu, zaštitu restaurirane skulpture nekim od silikonskih zaštitnih premaza.

Rok za izvršenje radova je 130 radnih dana. Radove će, na osnovu ugovora sklopljenog u postupku javne nabavke-otvorenog postupka, izvesti „Granit-Liješće“ DOO iz Sremske Mitrovice. Ukupna cena radova je 4.498.080 dinara sa PDV-om.

Novosadski Info / RTV / Foto: RTV