Na Jugovićevu pronađeno i uništeno 36 cementnih avio-bombi

Završnom kontrolom radova, koju je obavio Centar za razminiranje Srbije, okončana je realizacija projekta za razminiranje – čišćenje eksplozivnih ostataka rata (EOR) s lokacije „Jugovićevo 3”.

Pronađeno je 36 cementnih avio-bombi, koje je izvođač radova uništio na licu mesta oklopljenom mašinom, s obzirom na to da u sebi nisu imale eksploziv, saopštio je Centar za razminiranje.

Tokom realizacije radova primenjivane su kombinovane metode: mašinsko razminiranje primenom mašine za razminiranje na daljinsko upravljanje MV-10, kao i ručna detekcija (manuelna metoda). Takođe, obavljeno je snimanje data-logerom (aktivna i pasivna metoda), kao i magnetometrijsko snimanje.

Čišćenjem EOR-a s pomenutih površina stvorili su se uslovi za bezbednu izgradnju objekata javnih službi, atletskog kompleksa i crpne stanice.

Projekat je finansiran novcem koji je obezbedio investitor – Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije – u sklopu realizacije Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Novom Sadu.

Preduzeće „Milenijum tim” d.o.o. iz Beograda, kao izvođač i V.J.R. razminiranje d.o.o., kao podizvođač, izvodili su radove na terenu.

Novosadski Info / Dnevnik / Foto: Dnevnik