Almaški kraj u Faro mreži Saveta Evrope

Na dan Sveta Tri Jerarha – slave Almaškog kraja, u Kulturnoj stanici “Svilara” održana je promocija srpskog prevoda Faro publikacije i članstva Almaškog kraja u Faro mreži Saveta Evrope. Aktivnosti lokalne zajednice Almaškog kraja i udruženja ”Almašani” u oblasti zaštite i unapređenja kulturnog nasleđa, Faro mreža Saveta Evrope prepoznala je kao jedan od nekoliko primera dobre prakse na evropskom nivou. Faro mreža Saveta Evrope okuplja i povezuje organizacije lokalnih zajednica koje kulturno nasleđe aktivno koriste kao potencijal za razvoj svojih sredina i to čine uvažavajući principe Faro konvencije – krovne evropske konvencije o zaštiti kulturnog nasleđa, koju je Republika Srbija ratifikovala 2009. godine. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević video porukom čestitao je slavu stanovnicima Podbare i Salajke, kao i udruženju ”Almašani” na postignutom uspehu.

Ne samo da ste pokrenuli priču o obnovi Almaškog kraja, već ste realizovali ključne projekte za njegovo očuvanje, a tu je sada i vaše članstvo u Faro mreži. Zajedničkim radom uspeli smo da od Vlade Republike Srbije obezbedimo posebne mere zaštite za Almaški kraj i stvorimo uslove da dalje u njega ulažemo i sačuvamo taj DNK-kod Novog Sada koji postoji 304 godine – rekao je gradonačelnik Vučević. Događaju u ”Svilari” prisustvovao je i član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić koji je ocenio da kultura predstavlja izuzetno širok koncept koji dobija na snazi tako što se različiti akteri udružuju, stalno otvarajući nove aspekte i nove mogućnosti za poboljšanje života čoveka.

Prevod brošure Faro mreže približiće nam vrednosti koje ona zastupa i ilustrovati koliko je nasleđe važno. Naš grad ima bogato kulturno nasleđe i veoma zanimljivu istorijsku priču, a ono što ga izdvaja su multinacionalnost i multikulturalnost. Sve što činimo na polju kulture vratiće se celoj zajednici na najbolji mogući način. Zbog toga otvaramo kulturne stanice, pretvaramo stare industrijske centre u pogone kreativnog razvoja i nudimo priliku svima da učestvuju u tom procesu – naglasio je Dalibor Rožić.

Direktorka Direktorata za demokratiju Saveta Evrope Snežana Marković-Samardžić, takođe se obratila skupu u ”Svilari” video porukom u kojoj je naglasila da je glavna novina Faro konvencije to što u centar menadžmenta kulturnog nasleđa stavlja ljude, odnosno bavi se pitanjem šta nasleđe predstavlja građanima. Ona je takođe istakla da Konvencija tretira kulturno nasleđe kao faktor razvoja zajednice i promotera kulturne različitosti. U zvaničnom filmu Saveta Evrope

Almaški kraj predstavlja Srbiju, a izabran je kao jedan od šest primera dobre prakse iz čitave Faro mreže. Zvaničan prevod Faro brošure na srpski jezik dostupan je na https://rm.coe.int/faro-konvencija-napred-sa-kulturunim-nasledem/1680a11088

Novosadski Info