Pokrajina ulaže 480 miliona dinara za vodu i kanalizaciju i 151 milion u razvoj šuma

Pokrajina Vojvodina bespovratno će dodeliti ukupno 25,4 miliona dinara za unapređenje stanja divljači i njenih staništa, opremanja korisnika lovišta i praćenje stanja divljači.

Novac se dodeljuje preko javnog konkusa a do 9. marta mogu konkurisati korisnici lovišta i privredna društva registrovana za delatnost lovstva.

Kako je navedeno, pokrajinski novac namenjen je sufinansiranju nabavke terenskih vozila, digitalnih kamera – foto klopki, uređaja za noćno osmatranje i opreme za video nadzor.

Vojvodina ulaže 151 miliona dinara u razvoj šuma

Pokrajina Vojvodina preko javnog konkursa dodeliće ukupno 151 milion dinara za aktivnosti na povećanju šumovitosti, poboljšanje stanja i unapređenje otvorenosti šuma i rasadničke proizvodnje.

Po trećina novca je za pošumljavanje i unapređenje otvorenosti šuma, 25 miliona dinara za melioraciju degradiranih šuma, dok je 28 miliona dinara za unapređenje rasadničke proizvodnje.

Za ponuđenu pokrajinsku podršku mogu konkurisati pravna lica i preduzetnici a rokovi za podnošenje prijava su kraj aprila i kraj avgusta.

Vojvodina ulaže 480 miliona dinara za vodu i kanalizaciju

Vojvodina je ponudila ukupno 480 miliona dinara preko konkursa čiji je cilj obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona, kao i bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda.

Za projekte vodovoda opredeljeno je 400 miliona dinara a maksimalno po prijavi biće odobravano 40 miliona dinara.

Maksimum podrške za projekte fekalne kanalizacije je 15 miliona po prijava, a ukupno je obezbeđeno 80 miliona dinara.

Do 12. marta za podršku pokrajine mogu konkurisati gradovi i opštine Vojvodine za potrebe svojih mesnih zajednica i firmi čiji su osnivači.

Novosadski Info / Tanjug / Foto: RTV / Aleksandar Galić