Formiranje gradskog učeničkog parlamenta Grada Novog Sada u cilju efikasnije borbe protiv nasilja u školama

Druga sednica novog saziva Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada održana je danas u Skupštini Grada Novog Sada. Tim povodom, novinarima se obratila predsednica Koordinacionog tela i članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić koja je istakla da je Novi Sad jedini grad u Srbiji koji ima oformljeno koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u školama i objasnila šta će se naći na Dnevnom redu sednice.

Kao što smo prethodno i najavili, danas nameravamo da konkretizujemo formalnosti u vezi sa Gradskim učeničkim parlamentom Grada Novog Sada koji će činiti predstavnici svih učenika parlamenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada. Na taj način želimo da uključimo učenike u rad našeg tela, uspostavimo direktnu komunikaciju sa njima i da čujemo njihove ideje i predloge kako bismo efikasnije uticali na prevenciju nasilja u školama- izjavila je Dina Vučinić i dodala – Takođe, namera nam je da u rad Koordinacionog tela da uključimo i predstavnike pedagoško-psiholoških službi osnovnih i srednjih škola i da sa njima još jednom utvrdimo postupke i zadatke zaposlenih u školama u slučaju nasilja.

Nakon usvajanja zapisnika sa prve sednice, na Dnevnom redu sednice našao se pravilnik o radu Gradskog učeničkog parlamenta Grada Novog Sada i imenovanje koordinatora zaduženog za taj parlament. Članovi Koordinacionog tela su razmatrali aktivnosti vezane za anketu koja je sprovedena u cilju preventivnog rada sa učenicima, kao i predlog inicijative za obuku predstavnika pedagoško-psihološke službe škola na temu „Postupanje i reagovanje u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u školama“.

Novosadski Info