POSETA AMBASADORA AUSTRIJE i ambasadorke Rumunije Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je danas ambasadora Austrije u Beogradu Nikolausa Luterotija i ambasadorku Rumunije u Srbiji Silviju Davidoju.

U svetlu dugogodišnje saradnje Autonomne pokrajine Vojvodine sa austrijskim regijama Štajerskom i Gornjom Austrijom, formalizovane sporazumima o saradnji, Fond je na sastanku inicirao produbljivanje bilateralnih odnosa pokrajinskih institucija i jedinica lokalnih samouprava iz Vojvodine sa partnerima iz Austrije, sa ciljem lokalnog i regionalnog razvoja Vojvodine i evropskih integracija Republike Srbije.

Na sastanku sa ambasadorom Austrije u Beogradu iskazana je važnost promovisanja evropske agende na lokalnom nivou, kao i podrške lokalnim samouprava iz AP Vojvodine, pre svega u oblastima poljoprivrede i zaštite životne sredine, kroz zajedničko delovanje Ambasade i Fonda, na putu zelene tranzicije i realizacije prioriteta postavljenih Zelenom agendom za Zapadni Balkan.

Radni sastanak sa ambasadorkom Rumunije nadovezuje se na inicijativu o udruženim aktivnostima Ambasade Rumunije u Srbiji i pokrajinske administracije na temu novog INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2021-2027, a u cilju informisanja i pripreme jedinica lokalnih samouprava iz Vojvodine, kao potencijalnih aplikanata, radi maksimalne apsorpcije eksternih izvora finansiranja u predstojećem programskom periodu.

poslovi3333

Izvor: vojvodinahouse.eu

Analiza apsorbovanih sredstava za budžetski period Evropske unije 2014-2020, a koju je Fond pripremio za potrebe Pokrajinske vlade, ukazuje na primere dobre prakse, ujedno i izazove subjekata sa područja AP Vojvodine, i samim tim omogućava sveobuhvatni uvid u ključne segmente koji su u prethodnom periodu propušteni, a neophodni za održivi regionalni razvoj i uključivanje u evropske tokove. Na tom tragu, dogovoreno je intenziviranje saradnje sa rumunskim institucijama u drugoj polovini tekuće godine.