OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečijeg rada, Tim Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine ljudima i Policijska uprava Novi Sad organizovali su akciju u cilju edukacije sugrađana o prevenciji dečijeg prosjačenja. Savetnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković prisustvovala je akciji zajedno sa članovima tima i volonterima Crvenog krsta, a prolaznicima je deljen edukativni materijal.

– Danas skrećemo pažnju javnosti da u društvu postoje deca koja su zbog zlostavljanja i zanemarivanja uskraćena da budu srećna, zadovoljna, da rastu i da se razvijaju u humanim uslovima. Kreiran je informativni  materijal o problemu prinudnog prosjačenja kao jednog od oblika trgovine ljudima, sa akcentom na decu koja se nalaze u uličnoj situaciji. Dete je dete do 18 godine i ima prava da se školuje, da dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da se igra i druži sa vršnjacima, da odmara i spava. Isto tako ima pravo da dobije zaštitu u slučaju zanemarivanja, zlostavljanja i zloupotrebe. Deci koja prose potrebna je zaštita, a novac koji se tom prilikom daje, ne ide u svrhe zadovoljenja njihovih potreba, već onima koji su ih angažovali za te prinudne poslove. Apelujem na sugrađanke i sugrađane, da svaki slučaj prosjačenja prijave Policijskoj upravi na broj 192 radi preduzimanja mera zaštite u najboljem interesu deteta. Ova akcija rezultat je dobre multisektorske saradnje između institucija i organizacija civilnog društva koje čine Tim Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine ljudima – istakla je Ljiljana Koković.

S obzirom na to da je prosjačenje veoma zastupljeno u ugostiteljskim objektima, akciji se pridružilo i Udruženje ugostitelja Novog Sada, a njegov predsednik Milenko Mijić rekao je da će edukativni materijal biti deljen gostima, kako bi se zajedničkim snagama zaštitila deca.