DRUGI KRUG PRIJAVE GRAĐANA ZA PODRŠKU NABAVKE BICIKLA

U petak, 20. avgusta 2021. godine sa početkom u 12.00 časova otvara se aplikacija za prijavljivanje građana radi ostvarivanja mogućnosti  dobijanja subvencija za kupovinu novog bicikla. Prijavljivanje se završava 23. avgusta 2021. godine u 12.00 sati.

Aplikaciji se može pristupiti putem sajta Gradske uprave za životnu sredinu – www.environovisad.rs ili direktno putem sajta www.vozibicikl.rs . Sve detalje vezane za učešće, građani mogu pročitati u Javnom pozivu koji je dostupan na navedenim internet adresama.

Posebno je naglašeno da osobe koje se prijavljuju putem aplikacije u predviđena polja prijavnog formulara upisuju podatke iz svoje lične karte. Podaci iz lične karte i prijavnog formulara moraju se podudarati.

Fizička lica koja putem aplikacije dobiju potvrdu prijave sa rednim brojevima prijave od 1 do 1.100, u roku za prijavu, potrebno je da dostave fotokopiju lične karte sa adresom ili očitanu čipovanu ličnu kartu, na kojima se nedvosmisleno vidi adresa prebivališta, lično na adresu Antona Čehova 4 (Kulturna stanica “Eđšeg”), ili slanjem na adresu e-pošte: info@vozibicikl.rs , radi preliminarne provere ispunjenosti uslova Javnog poziva.

Udruženje „Novosadski ekološki centar“ će u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, na sajtu Gradske uprave www.environovisad.rs i sajtu www.vozibicikl.rs objaviti rang-listu svih lica koja su se prijavila po Javnom pozivu, prema vremenu prijave. Javnim pozivom su predviđene subvencije za bicikle prvih 900 prijavljenih po rang listi.

NAPOMENA: Fizička lica koja su ostvarila pravo na podršku za nabavku novog bicikla po prethodnom javnom pozivu nemaju pravo ponovnog učešća i u slučaju prijavljivanja biće uklonjena sa konačne rang liste.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona na brojeve 069 2021 300 i 069 2021 961, radnim danima od 10 do 19 časova.