AKCIJA UKLANjANjA DIVLjIH DEPONIJA I ČIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

Formiranje divljih deponija na teritoriji Grada Novog Sada predstavlja jedan od izazova u oblasti zaštite životne sredine koji Grad pokušava da reši, kako redovnim uklanjanjem i merama prevencije njihovog stvaranja, tako i jačanjem svesti i edukacijom građana o pravilnom postupanju sa otpadom.

Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine i Javno komunalno preduzeće ”Čistoća”, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, pokrenuli su kampanju uklanjanja divljih deponija i čišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada.

U okviru ove akcije do sada je uklonjeno nekoliko divljih deponija u Veterniku kod groblja, u Futogu u Ulici Sonje Marinković, u Petrovaradinu kod „Pobede“ je takođe planirano uklanjanje divljih deponija, i to sledećom dinamikom: na lokaciji Temerinski put br. 100 – kod „Gasne stanice“, JKP ”Čistoća” će uklanjati divlju deponiju, a na lokaciji Ulice Majke Jugovića – kod ”Malog Beograda”.

Akcija će biti nastavljena 8. septembra 2021. godine uklanjanjem divlje deponije na lokaciji Čerevićka skela, a 9. septembra 2021. godine u Kaću, na lokaciji u Ulici Moše Pijade – ugao sa Ulicom Stefana Nemanje.

Deo sredstava za realizaciju ove akcije u iznosu od 5.092.584,00 dinara obezbedilo je Ministarstvo zaštite životne sredine za uklanjanje divljih deponija na sedam različitih lokacija  u Kaću.

Osim uklanjanja divljih deponija, cilj akcije je i da se podigne svest građana da otpad ne odlažu na divlje deponije, već da ga odlažu na za to propisana mesta.