Polaganje ispita o poznavanju propisa za taksiste 11. oktobra

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi-prevoz i oblasti o poznavanju Grada Novog Sada obaveštava sve kandidate da će pismeni deo ispita biti održan 11. oktobra 2021. godine u Kongresnom centru Novosadskog sajma u Hajduk Veljkovoj ulici br. 11, sa početkom u 14.00 časova.

Prijem prijavljenih kandidata će biti na glavnom ulazu zgrade Novosadskog sajma kod pokretnog stepeništa.