MILOŠ VUČEVIĆ: Uskoro će 1.500 domaćinstava Kisača biti priključeno na kanalizacionu mrežu

Građani Kisača će dobiti najlepši poklon na početku godine, a to je izgradnja kanalizacione mreže na koju su toliko dugo čekali,objavio je na Instagramu gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

– Skoro 1.500 domaćinstava i 5.000 ljudi u 33 ulice će kanalizacionom mrežom ukupne dužine 31 km i sa 2 CS biti priključeni na gradsku kanalizaciju, a u budžetu ove godine predviđena je izrada tehničke dokumentacije za drugu fazu postrojenja za preradu otpadnih voda u Rumenci, u koje će se kisička kanalizacija “ulivati”.

Projekat crpi veći deo finansija iz nacionalnog programa “Čista Srbija” i naš grad je jedan od 14 lokalnih samouprava koje su uključene u ovaj program. Zelena agenda i ekologija su teme budućnosti, uskoro će Kisač biti mesto bez septičkih jama, a samim tim rešićemo i problem zagađenja zemljišta i podžemnih voda i direktno poboljšati kvalitet života građana Kisača, naveo je Vučević.