UREĐENjE BLOKOVSKIH POVRŠINA UZ TURGENjEVU ULICU

Grad Novi Sad poslednjih godina u velikoj meri ulaže u uređenje blokovskih površina na teritoriji grada, jer predstavljaju mesto socijalizacije velikog broja ljudi različitih starosnih doba.

U budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu opredeljena su sredstva za uređenje blokovskih (slobodnih) površina sa pratećom infrastrukturom i izradom tehničke dokumentacije – blokovske površine uz Turgenjevu ulicu u iznosu od približno 60 miliona dinara. Dana, 31. marta 2022. godine započeti su radovi na uređenju pomenute blokovske površine.

Radovi će obuhvatiti rekonstrukciju postojećih betonskih i asfaltnih pešačkih staza i izgradnju novih. Rekonstrukciju postojećeg košarkaškog i fudbalskog terena, teretane na otvorenom i dečijeg igrališta. Biće postavljene klupe, korpe za otpatke, držači za bicikle i česma. Takođe, radovi podrazumevaju sređivanje postojećeg platoa, koji će povezivati ceo uređeni blokovski prostor i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda i hortikulturno uređenje. Takođe, kompletno uređenje blokovske površine upotpuniće novo javno osvetljenje, koje će biti realizovano kroz Ugovor o adaptaciji javnog osvetljenja na teritoriji Grada Novog Sada.