Dubravka Đedović uputila zahtev energetskim preduzećima da dostave izveštaje

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović uputila je zahtev direktorima energetskih preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, u kojem ih podseća na njihove zakonske obaveze u cilju nesmetanog funkcionisanja energetskog sistema i obezbeđenja sigurnog snabdevanja građana i privrede električnom energijom.

Ministarstvo rudarstva i energetike očekuje da direktori energetskih preduzeća, u što kraćem roku, dostave detaljan izveštaj o tome šta je preduzeto i šta će biti preduzeto u narednom periodu, navela je Đedovićeva.

Ona je uputila taj zahtev preduzećima, kako je rekla, imajući u vidu globalnu energetsku krizu, tekuću grejnu sezonu, niske spoljašnje temperature i snežne padavine.