Komisija za planove zaseda u četvrtak

Za četvretak, 15. avgust, zakazana je nova sednica Komisje za planove. Na osnovu Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS” broj 32/2019) Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava da će se:

SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA ODRŽATI U ČETVRTAK, 15. AVGUSTA 2019. GODINE, U ZGRADI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, ULICA ŽARKA ZRENjANINA BR.2, U PLAVOJ SALI NA I SPRATU, SA POČETKOM U 09,00 ČASOVA.

Na javnom delu sednice će se razmatrati:

  1. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije zone male privrede u Futogu i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije zone male privrede u Futogu na životnu sredinu,
  2. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije Staroiriškog puta u Sremskoj Kamenici,
  3. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu Bulevara kralja Petra I i Rumenačke ulice).

Nacrti ovih planova bili su izloženi na javni uvid, a zainteresovana lica, koja su u toku trajanja javnog uvida stavila pisane primedbe, imaju pravo da na javnoj sednici Komisije za planove obrazlože svoje primedbe.

Na sednicu Komisije se pozivaju i predstavnici organa i organizacija čiji su prethodni uslovi ugrađeni u tekst urbanističkih planova.