Uređuje se prostor oko policijske ispostave

Sa ciljem poboljšanja uslova za rad Odeljenja saobraćajne policije i da bi korisnicima bio omogućen lakši pristup, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije trenutno realizuje radove na uređenju prostora oko objekta Saobraćajne policije u Šajkaškoj ulici broj 34. U okviru kompleksa policijske ispostave kompletno se rekonstruišu saobraćajne površine, rešava se problem odvođenja atmosferaskih voda i postavlja novo javno osvetljenje.

Na postojećim pristupnim saobraćajnicama, koje su bile u veoma lošem stanju, biće izgrađen novi kolovoz, a da bi se omogućio viši i kvalitetniji nivo usluge za pešačka kretanja, uređuju se pešačke staze oko objekta, sa mogućnošću pristupa za automobile, u skladu sa potrebama Odeljenja saobraćajne policije. Radovi na ovoj lokaciji obuhvataju i uređenje parking prostora. Između objekta i Šajkaške ulice, kao i prema Ulici Teodora Mandića, predviđeno je ukupno 47 parking mesta i 2 mesta za osobe sa invaliditetom, kao i parking za bicikle. Na delu glavnog ulaza u objekat biće izgrađena rampa, kako bi bio omogućen pristup osobama sa invaliditetom.

Problem zagušenja cevovoda i izlivanja vode iz šahtova, koji se javlja pri padavinama jačeg intenziteta, biće rešen izgradnjom novog sistema atmosferske i fekalne kanalizacije. Kompleks objekta Saobraćajne policije osvetljavaće 15 novih stubova javnog osvetljenja sa svetiljkama LED tehnologije.

Završetak ovih radova, koji su počeli polovinom jula, planiran je za oktobar, dok vrednost investicije iznosi blizu 26 miliona dinara.

Novosadski Info