Gradski odbor SNS Novi Sad: Novosađani su davno rekli ne

Eksperti za finansije koji danas komentarišu nikada veći budžet u istoriji Novog Sada, očigledno upućuju na to da je finansijski kompas možda bio uspostavljen u vreme kada su emitovali municipalne obveznice na štetu Grada po kamatnoj stopi od 6,25% ili kada su oštetili Grad za vrednost bankarske garancije za Borovicu koju nisu u roku dospeća aktivirali u visini od preko pola milijarde dinara. Upravo ti koji danas upućuju komentare na račun rebalansa gradskog budžeta, su našem Gradu učinili nesagledivo veliku materijalnu štetu koju i danas plaćamo skupo.

Nažalost, posledice njihovog postupanja i „dobro“ uspostavljenog finansijskog kompasa ostavile su trajne posledice na javne finansije Grada. I dalje se otplaćuju obaveze po emitovanim obveznicima i dalje se trpi šteta i pokušava naplata od njima bliskog Borovice. Samo na ime kamate za emitovane obveznice Grad je do danas izmirio čak iznos od 12,4 miliona evra, odnosno skoro 6 novih vrtića.

Koliko je stabilan Budžet Grada i na koji način se vode javne finansije potvdila je i jedna od najuticajnijih svetskih agencija na finansijskom tržištu za ocenu kreditnog rejtinga, Agencija Moody’s Investors Service sa sedištem  Njujorku, povećanjem kreditnog rejtinga našem gradu sa Ba3 na Ba2, uz stabilne izglede za dalje poboljšanje, obrazlažući da povećanje rejtinga odražava poboljšanje kreditne sposobnosti i kontinuirano dobro upravljanje budžetom Grada, kao i čvrste finansijske osnove, koje će izdržati uticaj šoka izazvanog pandemijom virusa COVID 19. Rejting Novog Sada je potkrepljen niskim nivoom duga i veoma visokom likvidnošću, kao i važnom ulogom Grada u nacionalnoj ekomoniji, kao drugog najvećeg grada u Republici Srbiji, uzimajući u obzir dugoročnu praksu snažnog fiskalnog upravljanja, koja se ogleda u finansijskim performansama Grada Novog Sada.

Činjenica da je Budžet Grada nikada veći, da je nikada više ostvarenje prihodovne strane istog, da je stopa nezaposlenosti nikada manja, da je broj javnih investicija koje se realizuju u Novom Sadu nikada veći, da je broj inostranih investicija nikada veći i da u naš Grad dolaze najveća svetska imena sa kapitalno intenzivnim investicijama, najbolje oslikavaju današnju poslovnu klimu i stabilnost gradskih javnih finansija. 

U ovoj godini prihod od poreza na zarade ima rast od 24,21%, porez na imovinu fizičkih lica 68,48%, porez na imovinu pravnih lica 12,84%, dok je za doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ostvaren rast prihoda od čak 97,73% do polovine maja ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Rast ukupne prihodovne strane je u odnosu na isti period prethodne godine viši za čak 35,2%, odnosno viši za 2,86 milijardi dinara.

Danas i prethodnih 9 godina finansijski kompas određuju isključivo finansijski pokazatelji i parametri, a ne lični interesi i kompasi kojima su se rukovodili oni koji danas pokušavaju da budu glasni kako bi prikrili sve ono što su učinili gradskoj kasi i Novosađanima na štetu.

Oni koji jedan bulevar nisu uspeli da završe zarad sopstvenih interesa, očigledno je da  ne mogu da priznaju, pročitaju i pohvale izgradnju čak tri nova vrtića, završetak novog vrtića u Orahovoj, završetak rekonstrukcije dva doma zdravlja i izgradnju novog, rekonstrukciju Medicinske škole, rekonstrukciju OŠ Vasa Stajić i OŠ Ivan Gundulić, završetak radova na Isidorinoj gimnaziji, izgradnju biciklističkih staza, izgradnju sportskog kompleksa sa bazenskim sadržajem u Futogu, izgradnju kanalizacije i vodovoda u Bockama, kanalizacije u Kisaču i Sadovima, razvoj industrijskih zona i izgradnju celokupne infrastrukture u Radnoj zoni Kać i na Severu 4, izgradnju novih parking mesta, izgradnju Botaničke bašte, izgradnju zalivnih sistema i sve druge javne investicije kojih u istoriji Grada nije bilo više.

Procenat kapitalne potrošnje po predloženom rebalansu iznosi istorijskih 34,67%, odnosno u apsolutnom iznosu čak 11,64 milijardi dinara.

Rebalansom budžeta je predviđeno da od ukupno 2,9 milijardi dinara subvencija, čak 1,96 milijardi dinara usmerimo na kapitalne subvencije kroz koje će biti realizovani najveći infrastrukturni projekti pre svega preko JKP Vodovod i kanalizacija izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže.

Novosađani su davno rekli ne onima koji su opustošili gradsku kasu. Borićemo se da oni koji su nam ostavili duplo manji budžet Grada u odnosu na današnji nikada više ne upravljaju istim.