Nova glavna crpna stanica – NGC1, koja je u fazi izgradnje, treba u potpunosti da zameni postojeću koja se nalazi na raskrsnici Radničke ulice i Keja žrtava racije, a rok za završetak radova, koji su povereni “Energotehnici – Južna Bačka”, iznosi 400 kalendarskih dana.

Ova crpna stanica je, po rečima gradonačelnika Miloša Vučevića, projektovana u skladu sa važećom pravnom regulativom naše zemlje i u skladu sa evropskim normama. Prilikom izrade tehničke dokumentacije sa posebnom pažnjom vođeno je računa o činjenici da će se objekat nalaziti u neposrednoj blizini stambenih zgrada, Kvantaške pijace, šetališta uz kej i Žeželjevog mosta.

– Shodno tome, projektovan je potpuno izolovan objekat i ne postoji mogućnost izlaska zagađenog vazduha sa neprijatnim mirisom iz objekta – istakao je gradonačelnik. – Vazduh će se pre ispuštanja u atmosferu prečišćavati na vazdušnim filterima sa aktivnim ugljem, tako da će neprijatni mirisi u potpunosti biti eliminisani.

Novi izliv u Dunav, kako je dodao Vučević, niži je od postojećeg, što je takođe povoljnije za zaštitu od širenja neprijatnih mirisa.

Po rečima Gvozdena Perkovića, direktora JKP “Vodovod i kanalizacija”, postojeća crpna stanica je u funkciji još od šezdesetih godina i služi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda južnog gradskog sliva kanalizacije. Predviđeno je dovođenje svih otpadnih voda sa gradskog područja na levoj obali Dunava, kao i odvod ka budućoj lokaciji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Samim tim, po rečima čelnika JKP “Vodovod i kanalizacija”, ovaj lokalitet je od strateškog značaja za odbranu od plavljenja grada usled jakih kiša.

Nastavak izrade tehničke dokumentacije za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ulazi ove godine u fazu izrade studije izvodljivosti sa idejnim projektom i za to su obezbeđena sredstva granta Evropske unije.

ULICA MARKA MILjANOVA

Grad će, najavio je gradonačelnik Vučević, zajedno sa Pokrajinom, investirati 280 miliona dinara u uređenje Ulice Marka Miljanova koja će biti bulevarskog tipa, a radiće se i rekonstrukcija više ulica u Almaškom kraju.