Drugo integralno suzbijanje korova u Banatskom Novom Selu

Kako integralne mere suzbijanja korova deluju na populaciju rezistentnog sirka, predstavljeno je na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja u organizaciji kompanije Bayer. Prikazani su rezultati ogleda postavljenog prošle godine u saradnji sa dr Goranom Malidžom sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i poljoprivrednim gazdinstvom Sefkerinac iz Banatskog Novog Sela, gde je ovaj događaj i održan pred više od 200 zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača i ljudi iz struke.

Efekti primene programa integralnih mera zaštite od korova, koji obuhvata elemente poput plodosmene, obrade zemljišta i primene herbicida različitog mehanizma delovanja na populaciju divljeg sirka rezistentnog na herbicide iz grupe ALS inhibitora pratiće se tokom 3 proizvodne sezone u usevima pšenice, suncokreta i kukuruza.

“Nakon prve godine možemo da kažemo da Bayer IWM koncept integralnog suzbijanja korova pokazuje prve rezultate i jasno nam ukazuje da je problem rezistentnosti rešiv uz upotrebu integralnih pristupa koji kombinuje biološke, mehaničke i hemijske mere borbe “, izjavio je Zoran Tomašev iz kompanije Bayer.

Nakon obilaska oglednog polja, predstavljeni su rezultati ogleda iz prethodne godine, kao i preporuke poljoprivrednim proizvođačima kako mogu da ostvare više prinose i bolji kvalitet svojih proizvoda primenom novih tehnologija i odgovarajućih agrotehničkih mera.

Već dokazana rešenja u borbi protiv korova u kukuruzu, ovog puta prikazani su u novoj dimenziji tj. kao osnovni strukturni elementi koncepta integralnog suzbijanja korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora.

rtv.rs

Ostale vesti možete pročitati ovde.