Za porodice sa troje i više dece umanjenje komunalnih troškova dok traje školovanje

Uoči sednice Skupštine Grada, saveti za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja, kulturu, i komunalne delatnosti usvojili su predloge koji će se dalje razmatrati naredne sedmice na 57. skupštinskom zasedanju.

Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2020. godini, usvojen je na sednici Saveta za komunalne delatnosti. Predlogom je propisano da će smanjenje troškova trajati do završetka školovanja dece, a najduže do njihove 26. godine života, ukoliko redovno izmiruju mesečne račune.

“Za porodice sa troje, četvoro i petoro dece umanjenje računa će biti 30 odsto, za one sa šestoro, sedmoro i osmoro dece biće umanjeno 40 odsto, a za devet i više dece, umanjenje je 50 odsto. Reč je o računima koji se naplaćuju preko “Informatike” – “Toplana”, “Vodovod i kanalizacije” i “Čistoća”, kaže predsednik Saveta Slobodan Veselinović.

I naredne godine porodice treba da do 25. januara predaju prijavu za umanjenje troškova, a do kraja tog meseca Uprava za socijalna pitanja spisak porodica predaće Informatici. Osim tog predloga, Savet za komunalne delatnosti usvojio je i predlog kojim se rad komunalne policije usklađuje sa novim Zakonom o komunalnoj miliciji.

“Jedna od bitnih novina je preimenovanje Komunalne policije u Komunalnu miliciju. U ovoj Odluci su opisane sve nadležnosti Komunalne milicije, a istakao bih onu po kojoj će po pisanom nalogu načelnika komunalni milicioneri moći da deluju u civilu”, dodaje Veselinović.

Pred odbornicima Skupštine grada naći će se i predlozi Saveta za urbanizam o davanju na korišćenje objekata u javnoj svojini grada Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač” i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, kao i predlog Saveta za kulturu za formiranje Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli.

Sednica Skupštine Grada zakazana je za sredu 27. novembar.

rtv.rs/novosadski.info