Bezbedno učešće dece biciklista u saobraćaju

Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju je tokom jeseni realizovao projekat podizanja svesti dece vozača bicikala u oblasti bezbednosti u saobraćaju. Projekat je finansirala Uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada, a bio je namenjen učenicima četvrtih razreda novosadskih osnovnih škola.

Pored toga, organizovane su i javne akcije na nekoliko lokacija u gradu, gde su deci i njihovim roditeljima deljeni promotivni materijali i svetlosno-signalni uređaji za bicikle, kao i saveti kako da na bezbedan način učestvuju u saobraćaju kao biciklisti.

Tokom predavanja u školama, vodilo se računa o svim preventivnim merama u cilju sprečavanja širenja epidemije virusa COVID 19 , tako da su ona realizovana u školskim dvorištima i fiskulturnim salama. Svaka od škola dobila je film sa predavanjem na temu bezbednog učešća biciklista u saobraćaju, uz POWER POINT prezentaciju sa osnovnim savetima i objašnjenjem najčešćih situacija u kojima se deca kao vozači bicikala mogu naći u saobraćaju.

Novosadski Info / RTV / Foto: RTV