Vojvodina sa 25 miliona dinara podržava opremanje gazdinstava, subvencije za navodnjavanje vredne 370 miliona RSD

Vojvodina je ponudila bespovratno ukupno 25 miliona dinara preko konkursa za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća, pečuraka, prijem, preradu, punjenje i pakovanje.

Cilj pokrajinske podrške je podsticanje ulaganja u novu opremu redi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje ruralnog stanovništva.

Po prijavi subvencija može pokrivati do 60 procenata ukupne vrednosti investicije a maksimalno do 2,2 miliona dinara.

Može se konkurisati sa nabavkom uređaja za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju a prijave se podnose do utroška sredstava, zaključno sa 1. martom.

Subvencije za navodnjavanje vredne 370 miliona RSD 

Vojvodina je ponudila ukupno 370 miliona dinara bespovratno za sufinansiranje nabavke opreme i sistema kojima bi se navodnjavalo i poboljšavao vodni vazdušni i toplotni režim biljaka.

Cilj subvencije je povećanje obradivih površina pod opremnom i sistemima za navodnjavanje, sprečavanje razvoja korova, poboljšanja vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Subvencija je usmerena ka sektorima voća, povrća, vinove loze, cveća i drugih useva.

Navedeno je da će po prijavi biti odobravano i do 70 posto prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos je sedam miliona dinara.

Za prijave zainteresovanih konkurs je otvoren do 18. marta.

Novosadski Info / Tanjug / Foto: RTV / Đorđe Dražić