NOVO ŠALTER MESTO PORESKE UPRAVE U PROSTORIJAMA JKP „INFORMATIKA“ NA NOVOM NASELjU

U cilju unapređenja svog rada kao servisa u službi građana, a zbog iskazane potrebe poreskih obveznika koji žive u gradskom naselju Bistrica (Novo naselje) i okolini za lakšim i bržim pristupom informacijama i neophodni podacima, Gradska poreska uprava Grada Novog Sada je 1. novembra 2021. godine otvorila novo šalter mesto u prostorijama JKP  “Informatika” na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića br. 15.

Pored već postojeće šalter sale na adresi Vojvođanskih brigada 24-26 sve potrebne informacije, savete i odgovore na pitanja građani mogu dobiti na novom šalter mestu u okviru koga je omogućeno i primanje poreskih prijava, zahteva i podnesaka.

Radno vreme novog šalter mesta Gradske poreske uprave Grada Novog Sada je radnim danima od 8.00 do 14.00 časova.