U Dom zdravlja “Novi Sad” distribuirano 21.000 doza vakcine protiv gripa

U Dom zdravlja “Novi Sad” distribuirano je 21.000 doza vakcine protiv gripa. Distribucija po svim objektima počinje sutra 30.09.2020. godine.

U celom svetu, osnovna strategija borbe protiv gripa podrazumeva upotrebu tritipne, inaktivisane ’’SPLIT’’ vakcine. Za svaku sezonu gripa, Svetska zdravstvena organizacija, preporučuje sastav vakcine, koji je jedinstven za ceo svet i zavisi od aktuelnih sojeva virusa.

Sezonska vakcina preporučuje se:

– Svim osobama starijim od 6 meseci sa hroničnim poremećajem kardiovaskularnog i plućnog sistema uključujući i astmu, sa metaboličkim poremećajima, a naročito dijabetesom, sa oboljenjima bubrega i jetre, krvnim bolestima, malignim oboljenjima i sa imunodeficijencijom uključujući i HIV

– Svim osobama starijim od 65 godina života

– Svim licima smeštenim u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, uključujući i zaposlene

– Svim osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama

– Licima zaposlenim u javnim službama

– Primena kod trudnica se razmatra od drugog trimestra trudnoće, uz konsultaciju sa izabranim ginekologom, dok se onima koje su u povećanom riziku od pratećih komplikacija usled gripa preporučuje vakcinacija bez obzira na stadijum trudnoće, uz konsultaciju sa izabranim ginekologom.

Novosadski Info / RTV / Ilustracija:freeimages.com